Juhtpõhimõtted

RoadWest OÜ oleme kehtestanud järgnevad JUHTPÕHIMÕTED :

  • pakume klientidele professionaalset, kiiret, projektikohast ja tähtaegset toodet ja teenust;
  • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude ettevõttele kohalduvate nõuetega;
  • tõstame usaldusväärsust läbi tegevuste läbipaistvuse, õigluse ja eetilisuse;
  • analüüsime ja parendame oma tegevust, tuginedes klientide tagasisidele ning koostöös kliendiga leiame optimaalsed lahendused;
  • kasutame usaldusväärseid alltöövõtjaid ja hankijaid;
  • tõstame töötajate koolitusega nende kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust,teavitame kõiki töötajaid ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast ning- eesmärkidest;
  • kasutame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, mehhanisme ja materjale;
  • kohustume ennetama keskkonna saastamist;
  • oleme loonud keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna, kus arvestatakse töötajate vajaduste ja soovidega ning valmidusega pidevaks parenduseks. Ettepanekute tegemise õigus töötingimuste ja töökeskkonna parendamiseks on igal töötajal;
  • parendame järjepidevalt juhtimissüsteemi, et suurendada toimivust ja tulemislikkust